Här är det Soldalaskolans år 1-3 som delar med sig av sina upplevelser av läsning. Vi har fått pengar till att köpa böcker via ett projekt från Södertälje Stadsbibliotek och detta redovisar vi alltså på det här sättet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s